Login:

Veľký Gatsby

Autor: Francis Fitzgerald
Originálny názov: The Great Gatsby
Rok vydania: 1925