Najnovšie citáty

Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.

Položila lutnu vedľa seba a pobozkala ma a ja som zavrel oči a svet sa vytratil. Nič iné nebolo. Nič, len ona. Bola hviezdami a nebol a oceánmi. Nič len drobný zlomok času a zárodok lásky, ktorý sme doň zasiali. A potom, v jeden okamih, sa bozk skončil a ja som jej pohladil vlasy a v diaľke sa rozozvučali kostolné zvony a všetko na svete bolo v poriadku.

Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.

Človek, ktorý prestane študovať len preto, že ukončil školu, je naveky a beznádejne odsúdený na priemrnosť a je úplne jedno, aké má povolanie. Cesta k úspechu je cestou neustáleho hľadania nových vedomostí.

Hruď je vždy jen jedna, tělo jen jedno, duše v nich však nejsou pouze dvě či pět, nýbrž bezpočet; člověk je cibule se stovkami slupek, tkanina z mnoha vláken.

Jak nemám být stepní vlk a trhan poustevník uprostřed světa, z jehož cílů nesdílím ani jediný, z jehož radostí ke mně žádná nepromlouvá!

Pro bojovníka neexistuje nemožná láska. Nedá se odradit mlčením, lhostejností nebo odmítnutím. Ví, že pod ledovou maskou, kterou si lidé nasazují, je vřelé srdce. Proto bojovník dává v sázku víc než druzí. Neustále vyhledává něčí lásku, i kdyby to znamenalo mnohokrát uslyšet slovo „ne“, vrátit se domů poražen, pocítit odmítnutí tělem i duší. Žádný bojovník se nenechá zastrašit, když hledá to, co potřebuje. Bez lásky není ničím.

Dříve než bojovník světla zahájí důležité střetnutí, ptá se sám sebe: „Jsem nyní obratnější?“ Ví, že bitvy, jež svedl v minulosti, jej nakonec vždy něčemu naučily. Nicméně mnohá ta ponaučení mu způsobila víc utrpení, než bylo třeba. Nejednou promarnil čas bojem kvůli nějaké lži. A trpěl kvůli lidem, kteří si jeho lásku nezasloužili. Vítěz se stejného omylu podruhé nedopouští. Proto bojovník vystavuje své srdce nebezpečí jen pro něco, co stojí za to.

Šokujúce nie je vykorisťovanie ale naša hlúposť. Tie omedzenia, ktorým podliehame, aby sme získali prepych a zbytočnosti. Najhorší sú hlupáci, ktorí sa idú zodrať za pár drobných. Problém nie je v zamestnávateľoch ale v peniazoch, tie nás zotročujú.V ten deň, keď sa vo vývoji druhov človek oddelil od opice, správnu cestu si nezvolil ten hlupák, čo zliezol zo stromu, aby sa stal sapiens, ale opica ktorá si pokojne ďalej zbierala ovocie a škrabala sa po bruchu. Ľudia z evolúcie nič nepochopili. Ten kto pracuje je nekonečný blázon.

Smrť nie je opakom života. Smrť už je v našom živote ukrytá.

Rozdiel medzi nami a ostatnými je v tom, že oni žijú a my sme prežili. Keď človek prežil, nemá právo sťažovať sa na svoj osud, to by urážal tých, ktorí tam ostali.

Neotravuj so svojimi problémami. Si živý tak ži!

Napriek tomu všetkému stále verím, že ľudia sú v jadre skutočne dobrí.

Nie je v povahe človeka – ani žiadnej inej živej bytosti – začínať tým, že sa dobrovoľne vzdá, že si napľuje do tváre a zatratí život; na to treba proces mravnej skazy, ktorý je u každého jedinca iný. Niektorí sa vzdávajú pod dotykom tlaku, niektorí sa zapredajú, niektorí padajú pomaly a nepostrehnuteľne, až vyhasnú úplne, bez toho, aby vedeli, kde a ako svoj oheň stratili. Potom sa všetci stratia v nekonečnom bahne svojich starších predchodcov, ktorí im neustále opakujú, že dospelosť znamená netrvať na svojich názoroch, bezpečie znamená netrvať na svojich hodnotách a praktickosť znamená netrvať na svojej hrdosti. A napriek tomu sa niektorí nevzdávajú, idú ďalej a vedia, že sa nedá zradiť vlastní oheň, učia sa, ako mu dať tvar, význam a ako ho uskutočniť. Ale nech už čaká človeka akákoľvek budúcnosť, na sklonku svojho života hľadá každý z nás nejakú ušľachtilú víziu ľudskej povahy a zmyslu života. (predslov k 25. výročiu prvého vydania)

...s Davidom sme nikdy neviedli siahlodlhé rozhovory, vlastne sme sa na seba ani veľmi nedívali, ale nezáležalo na tom, lebo sme spolu pozorovali tú istú oblohu, čo je možno ešte dôležitejšie ako očný kontakt. Do očí vám môže pozrieť každý, ale len zriadka nájdete niekoho, kto vidí rovnaký svet ako vy.