Citát od Paulo Coelho

z knihy Rukověť bojovníka světla

Pro bojovníka neexistuje nemožná láska. Nedá se odradit mlčením, lhostejností nebo odmítnutím. Ví, že pod ledovou maskou, kterou si lidé nasazují, je vřelé srdce. Proto bojovník dává v sázku víc než druzí. Neustále vyhledává něčí lásku, i kdyby to znamenalo mnohokrát uslyšet slovo „ne“, vrátit se domů poražen, pocítit odmítnutí tělem i duší. Žádný bojovník se nenechá zastrašit, když hledá to, co potřebuje. Bez lásky není ničím.