Citát od Ayn Rand

z knihy Zdroj

Nie je v povahe človeka – ani žiadnej inej živej bytosti – začínať tým, že sa dobrovoľne vzdá, že si napľuje do tváre a zatratí život; na to treba proces mravnej skazy, ktorý je u každého jedinca iný. Niektorí sa vzdávajú pod dotykom tlaku, niektorí sa zapredajú, niektorí padajú pomaly a nepostrehnuteľne, až vyhasnú úplne, bez toho, aby vedeli, kde a ako svoj oheň stratili. Potom sa všetci stratia v nekonečnom bahne svojich starších predchodcov, ktorí im neustále opakujú, že dospelosť znamená netrvať na svojich názoroch, bezpečie znamená netrvať na svojich hodnotách a praktickosť znamená netrvať na svojej hrdosti. A napriek tomu sa niektorí nevzdávajú, idú ďalej a vedia, že sa nedá zradiť vlastní oheň, učia sa, ako mu dať tvar, význam a ako ho uskutočniť. Ale nech už čaká človeka akákoľvek budúcnosť, na sklonku svojho života hľadá každý z nás nejakú ušľachtilú víziu ľudskej povahy a zmyslu života. (predslov k 25. výročiu prvého vydania)