Stephen Hawking

Celým menom: Stephen William Hawking
Národnosť: Veľká Británia