Miroslav Válek

Fed2b723 96f9 45dd 8c0d 92bee63420e7

Narodený: 17.07.1927, Trnava, Česko-Slovensko
Zomrel: 27.01.1991, Bratislava, Česko-Slovensko (63 rokov)
Národnosť: 0ba4f61c 8fe4 49e0 884c ba697c03aaef Slovensko

O autorovi: Miroslav Válek bol slovenský básnik, publicista, prekladateľ, kultúrny organizátor, politik, významný reprezentant modernej slovenskej poézie a autor literatúry pre deti a mládež. Narodil sa 17. júla 1927 v úradníckej rodine v Trnave, kde absolvoval i základnú školu a roku 1939 pokračoval v štúdiu na miestnom biskupskom gymnáziu, odkiaľ v kvinte prešiel na obchodnú akadémiu, kde roku 1947 zmaturoval. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole obchodnej v Bratislave (1947 – 1949), štúdium však nedokončil zo zdravotných dôvodov (tuberkulóza). Pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch : Slovenský roľník, Týždeň, Družstevný obzor, vo vydavateľstve Mladé letá a v časopise Mladá tvorba od roku 1957, neskôr tu pôsobil ako šéfredaktor (1963 – 1966). V rokoch 1966 – 67 pôsobil v časopise Romboid, ktorý viedol a zároveň zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov. Od roku 1967 do roku 1968 pôsobil ako jeho predseda a v rokoch 1969 – 1988 ako minister kultúry SSR. V roku 1962 vstúpil do Komunistickej strany Československa. Po roku 1969 sa ako politik hlásil k praxi tzv. normalizácie a stal sa podpredsedom SÚV ZČSP, členom ÚV a Predsedníctva ÚV KSS. V rokoch 1971 – 1976 bol poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V rokoch 1976 – 1989 poslanec Slovenskej národnej rady. Z politiky dobrovoľne odišiel ešte pred novembrom 1989. V rokoch 1988 – 1989 bol predsedom Zväzu česko-slovenských spisovateľov v Prahe.


Knihy:

Zakázaná láska