Miroslav Válek

Celým menom: Miroslav Válek
Národnosť: Slovensko
Vložil: serifko