Anna Franková

Celým menom: Anna Marie Franková
Vlastným menom: Annelies Marie Franková
Národnosť: Nemecko
Vložil: serifko